นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn เรื่อง “ไข้หวัดใหญ่ในสยามเมื่อ 101 ปีก่อน”ความว่า...ไข้หวัดใหญ่ในสยามเมื่อ 101 ปีก่อน วันนี้ ได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศสยามเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว คือปี 2461 ต่อเนื่องถึงปี 2462 ซึ่งลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2461 เล่มที่ 35 หน้า 1855 - 1856 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2462 เล่ม 36 หน้า 1193 - 1202 จากการค้นคว้าของท่านอาจารย์กฤษฎา บุณยะสมิต โดยท่านอาจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์นำมาบอกกล่าวต่อจนมาถึงผม อ่านดูรายงานสรุปในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กรกฎาคม 2462 เล่ม 36 หน้า 1193 - 1202 โดยเฉพาะในหน้า 1202 จะพบตัวเลขยอดรวมใน 17 มณฑล ไม่รวมกรุงเทพพระมหานคร มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2,317,662 คน คิดเป็นตัวเลขกลม ๆ เท่ากับประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดใน 17 มณฑลตาย 80,223 คน

โดยรัฐบาลสยามในขณะนั้นได้ดูแลอย่างเต็มที่ ส่งแพทย์ออกไปทั่วทุกมณฑล ดังปรากฎในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2461 เล่ม 35 หน้า 1855 - 1856

100 ปีผ่านมา วันนี้การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญขึ้นมาก สามารถรักษาสถานการณ์มาได้เป็นอย่างดี ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ และภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินด้วยมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของรัฐบาล พวกเราคนไทยทั้งมวลจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ไปได้อย่างดีที่สุดแน่นอนในไม่ช้า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน