ตรังติวเข้มคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นการสื่อสารความเสี่ยง ขณะที่โรงพยาบาลตรัง เผยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ยืนยันและยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตรัง จำนวน 3 ราย

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง (การสื่อสารความเสี่ยง) ขึ้น ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 803/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง (การสื่อสารความเสี่ยง) รวมทั้งแจ้งถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาพรวมในประเทศไทยและจังหวัดตรัง

นายไพบูลย์ เปิดเผยต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในเบื้องต้นได้แจ้งให้คณะทำงานฯ ร่วมกันปฏิบัติการตอบโต้ข่าวลวง FAKE NEWS ไม่นำเสนอข่าวลวง เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน สิ่งที่ห้ามทำ สิ่งที่ต้องทำ และสิ่งที่ควรทำ

“โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันส่งให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เพื่อกระจายข้อมูลให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดตรังได้นำไปใช้ในการรายงานข่าว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการป้องกันการเกิดข่าวลวงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้เทศบาลนครตรัง จัดทำแผนปฏิบัติการทำความสะอาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในรอบสัปดาห์ให้คณะทำงานฯ ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจให้กับประชาชนต่อไป” นายไพบูลย์ กล่าว

ด้าน แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการไข้เป็นหวัด เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น โรงพยาบาลตรังจึงได้กำหนดมาตรการดำเนินการ โดยเปิดให้บริการคลินิกโรคไข้หวัดแยกจากผู้ป่วยทั่วไป มีการสื่อสารผ่านทาง QR Code เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถส่งข้อมูลเลื่อนนัดหรือรับยาทางไปรษณีย์ได้ งดการบริการของแผนกต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น

“แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาล ยังคงให้บริการกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์และบริการที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถเลื่อนนัดได้ เพราะส่งผลเสียต่อการรักษาหรือโรคของผู้ป่วย ยกเลิกการประชุมหรือConference ทุกอย่าง ยกเว้นการประชุม War room โควิด-19 เท่านั้น ทั้งนี้ ขณะนี้(ข้อมูลวันที่ 27มีนาคม2563” มีผู้ป่วยที่ยืนยันและยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตรัง จำนวน 3 ราย” แพทย์หญิงจิรวรรณกล่าว

ทองขาล/ตรัง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน