ปลัดพาณิชย์ระบุคณะทำงานเฉพาะกิจจับกุมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากักตุน โก่งราคาสินค้าครองชีพช่วงวิกฤติแต่ละพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งไข่ไก่-หน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคระดับประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมการค้าภายใน โดยขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ การดูแลราคาสินค้า ทั้งการป้องกันการกักตุน การจำหน่ายเกินราคา จะต้องดำเนินการจับกุมเด็ดขาด บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ใครมีอำนาจอะไร ก็ดำเนินการตามอำนาจที่มีอยู่ เพื่อดูแลประชาชนในช่วงนี้ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้เมื่อเป็นงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะการจับกุมผู้กระทำความผิดในสถานการณ์เช่นนี้ ตำรวจ ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย สามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องมีคนจากกระทรวงพาณิชย์ไปร่วม ใครทำผิดกฎหมาย จับได้เลย ซึ่งกอ.รมน.จับได้ด้วย ส่วนหน่วยงานอื่นๆ อย่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สคบ. ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่ตัวเองดูแลอยู่ได้ อย่างแอลกอฮอล์ ถ้าความเข้มข้นไม่ถึง 70% ไม่มีคุณภาพ ก็จับกุมได้เช่นกัน และขณะนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้กำชับผู้ว่าฯ ให้มีการดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

สำหรับผู้บริโภคที่พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ หรือพบเห็นการกักตุน พบเห็นการจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน และในระดับจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม และการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดสินค้าไข่ไก่ ได้จับกุมไปแล้ว 3 ราย ที่จ.ปทุมธานี ขายไข่ไก่เบอร์ 0 จำนวน 30 ฟอง ราคา 170 บาท ราคาเฉลี่ย 5.66 บาทต่อฟอง จากปกติไม่ควรเกิน 4.10-4.20 บาทต่อฟอง,ที่จ.พิษณุโลก ขายไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 30 ฟอง ราคา 140 บาท จากปกติไม่ควรเกิน 110 บาท และที่จ.นครสวรรค์ ขายไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 155 บาท เบอร์ 1 ราคา 150 บาท เบอร์ 2 ราคา 145 บาท เบอร์ 3 ราคา 130 บาท เกรดคละ ราคากว่า 100 บาท ซึ่งได้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว รวมทั้งยังมีการจับกุมผู้จำหน่ายแอลกอฮอล์ราคาแพงเกินจริงที่ จ.ภูเก็ต จากราคาปกติ 45-50 บาท ขายในราคา 309 บาท ส่วนยอดจับกุมผู้กระทำความผิดจนถึงวันที่ 26 มี.ค.63 ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยรวม 210 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 109 ราย และต่างจังหวัด 101 ราย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน