ขสมก.กำหนดที่นั่ง เว้นระยะห่าง "งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้" ป้องกันโควิด-19 รถ 35 ที่นั่งจะให้นั่งแค่ 20 ที่นั่ง ยืนได้ไม่เกิน 10 คน เริ่ม 27 มี.ค.นี้ ไม่สวมห้ามใช้บริการรถเมล์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ด้วยรถโดยสารประจำทางได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

โดยขสมก.ได้ดำเนินการครบตามมาตรการป้องกันโรคแล้วทุกข้อ และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของโรคดังนี้ 1. ก่อนนำรถออกให้บริการ รถโดยสารทุกคันจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ประชาชนต้องจุดสัมผัส (กริ่งสัญญาณ,ราวจับ,เบาะโดยสาร และที่พักผู้โดยสาร) 2.ให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 3.ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือขณะโดยสารรถ

สำหรับพนักงานประจำรถ ขสมก.ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ ให้พนักงานได้สวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสาร และขณะนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่นั่งในที่นั่งที่ติดสติ๊กเกอร์“งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ สำหรับที่นั่งคู่ ให้ผู้ใช้บริการนั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง และกำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร เว้นระยะห่าง 1 เมตร หากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะแจ้งให้ผู้โดยสารรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะโดยสารรถสาธารณะ เพื่อป้องกันตนเองและผู้ร่วมเดินทางโดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการกำหนดระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ในรถเมล์ ขสมก. ซึ่งจะเริ่มดำเนินการมาตรการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (27 มี.ค.) เป็นต้นไปสำหรับรถเมล์ ขสมก.ทั้ง 3,000 คัน

ทั้งนี้ ขสมก.จะจำกัดการขึ้นใช้รถโดยสาร รถเมล์ที่มีที่นั่ง 35 ที่นั่ง จะกำหนดจุดให้ผู้โดยสารนั่งได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง และจุดที่ผู้โดยสารสามารถยืนได้อีกไม่เกิน 10 คน เมื่อเต็มแล้วจะไม่รับผู้โดยสารขึ้นอีก รวมทั้งผู้โดยสารที่ขึ้นรถเมล์ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ไม่เช่นนั้นจะปฏิเสธไม่ให้บริการ โดยมาตรการดังกล่าวนอกจากรถเมล์ของ ขสมก.แล้ว ก็จะขอความร่วมมือให้รถร่วมบริการ ขสมก.ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย เนื่องจากขณะนี้มาตรการทุกอย่างมีประกาศควบคุมของกรมการขนส่งทางบกออกมาแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน