เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้พบกับขบวนรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์จำนวน 4 คัน ที่ติดป้ายข้างรถพร้อมเปิดเสียงประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รู้จักโรคไวรัสปอดอักเสบ โคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 วิ่งช้าๆไปตามเส้นทางถนนสายหลักและเส้นทางในถนนซอย ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพังงา โดยเสียงประชาสัมพันธ์นั้น มีทั้งการให้ความรู้โควิด-19 การป้องกัน วิธีปฏิบัติตัวเอง และการแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความสนใจการประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านและพื้นที่ชนบทเป็นอย่างมาก

นายสมศักดิ์ ณ นคร อายุ56 ปี ตัวแทนกลุ่มรถแห่จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ในขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ทุกๆฝ่ายก็กำลังระดมความร่วมมือช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่ ทางกลุ่มรถแห่พังงาก็ได้คิดกันว่าเราควรจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมตามอาชีพที่ถนัด จึงร่วมกันนำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนมาติดตั้งข้างรถ และใช้สปอตโฆษณาโควิด-19 ของชมรมรถแห่ ออกวิ่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ ลงไปให้ถึงชาวบ้านตามชนบทตามตำบล หมู่บ้าน ขณะนี้ได้ออกวิ่งแห่ประชาสัมพันธ์ได้ 4 วันแล้ว ทุกคนที่มาร่วมวิ่งก็ออกค่าใช้จ่ายกันเองด้วยจิตอาสา แต่ก็ไม่ขัดข้องถ้าหากมีใครจะช่วยสนับสนุนในค่าน้ำมัน และหากหน่วยงานไหนจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องโควิด-19 นั้น ก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ฟรี โดยติดต่อได้ที่ คุณสมศักดิ์ ณ นคร

กองทุนประกันวินาศภัย