นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าที่ผ่านมาปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร และปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ร่วมลงพื้นที่พบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดยโสธร ซึ่งประเมินแล้วคาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ออกทำการตรวจสุขภาพสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบบ้านพัก และบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการของกรมปศุสัตว์ ในการเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคระบาด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ทั้งก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง หากเกษตรกรมีไข้ ให้แยกตัวเองห่างจากสัตว์เลี้ยง ไม่คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงโดยเด็ดขาด พร้อมปรับปรุงระบบการป้องกันโรคและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดยการจำกัดผู้มีอาการหวัด ท้องเสีย หรือมีความเสี่ยงเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้นแล้วสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และด่านกักกันสัตว์ ได้กำหนดแผนงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยโสธร อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน