เมื่อวันที่ 26 มี.ค. กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก นำโดย พ.อ. สมภพ ศรีศิริ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ) พร้อมคณะ นำชุดปฏิบัติการชำระล้างสิ่งปนเปื้อนมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการภายในกรมพัฒนาที่ดิน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน