เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยแพร่สถานที่ชุมนุมชนที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง โดยมีการระบุสถานที่ที่อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เฝ้าระวังตนเอง โดยกักตนเอง 14 วัน และหากมีอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ให้รีบแจ้งต่องานควบคุมโรค หรือ สาธารณสุขจังหวัดทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบว่ามีการลงสถานที่ตามประกาศไว้ทั้งสิ้น 70 แห่ง 15 จังหวัด โดยอยู่ในจังหวัดต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร, จ.ขอนแก่น, จ.อุบลราชธานี, จ.สงขลา, จ.นนทบุรี, จ.อุบลราชธานี, จ.ขอนแก่น, จ.สงขลา, จ.นครราชสีมา, จ.สุรินทร์, จ.ระยอง, จ.แพร่, จ.เชียงราย, จ.ประจวบคีรขันธ์, จ.บุรีรัมย์, จ.พิษณุโลก, จ.ราชบุรี, จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีทั้งสถานบันเทิง ร้านอาหาร สนามวย มินิบัส รถตู้ รถประจำทาง งานบวช งานศพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร หรือสำนักสาธารณสุขจังหวัด หรือ สำนักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มจำนวนสถานที่ฯ ได้ ผ่านทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่

คลิกอ่านรายละเอียด