วันที่ 26 มี.ค. 2563 ที่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร. พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ศิรณวิชญ์ อินทร รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร. และข้าราชการตำรวจจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดภายใน สน. และพื้นที่รับผิดชอบทุกจุด พ่นยาฆ่าเชื้อ จุดต่างๆใน สน. ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และเพื่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและพี่น้องประชาชน

พ.ต.ท.ศิรณ กล่าวว่า จราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร.ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองใน สน. เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดทำ หน้ากากป้องกันใบหน้า ( Face Shield ) เพื่อส่งมอบให้กับสถานพยาบาลที่กำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดใช้สวมใส่ ณ จุดให้บริการประชาชน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน