เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณจุดตรวจท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นจุดตรวจในเส้นทางหลักที่จะผ่านเข้าพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันปฎิบัติงานในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ของพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์สาธารณะ ที่ผ่านจุดตรวจทุกคัน โดยประชาชนที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ จะต้องจอดรถ แล้วเดินผ่านจุดตรวจอุณหภูมิ เทอร์โมสแกน ที่จะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดยะลา คอยตรวจสอบว่ามีผู้ใดที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา ก็จะให้นั่งพัก 5 นาที แล้วให้เดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนอีกครั้ง

ส่วนเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก ก็จะเรียกให้รถตู้โดยสาร รถทัวร์โดยสาร ให้หยุดแล้วให้ผู้โดยสารทุกคน ลงจากรถ เข้าระบบคัดกรองเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันโรค COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้

ทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศปิดจังหวัดยะลา ตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยออกข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน อาศัยอำนาจ ตาท พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 “ระงับการเดินทาง เข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา ยกเว้น รถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณี ประชาชนที่เดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นรายกรณี โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
วีระยุทธ/ยะลา/26/3/63