"เริ่มต้นฤดูแมลงตื่น (ฤดูจิงเจ๋อ) เริ่มต้นการเพาะปลูก" ฤดูจิงเจ๋อเป็นเทศกาลหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง เราจะเห็นภาพผู้คนทำงานอย่างแข็งขันในนาหรือไร่ทั่วมณฑลหูเป่ยและทั่วประเทศ ปลูกข้าวฟ่าง 1 เมล็ดในฤดูใบไม้ผลิสามารถเก็บเกี่ยว 10,000 เมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง มนุษย์จะไม่ทำให้โลกผิดหวังกับการที่โลกได้จัดสรรแหล่งอาหารให้กับมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นโลกไม่เคยกลั่นแกล้งมนุษย์ที่ทำงานหนัก ซึ่งพืชพันธุ์สีเขียวสดและคลื่นข้าวสาลีเป็นแนวอันสวยงามเปรียบดังบทกวีที่ชาวนาได้เขียนลงบนโลกใบนี้และยังเป็นความหวังที่โลกให้กับสนุษย์ ภาพชาวบ้านทำนาอย่างขมักเขม้นที่หมู่บ้านยิงเถาโกว ตำบลฉาเตี้ยน อำเภอหยิงหยาง เมืองสือเยี้ยน มณฑลหูเป่ย ในวันที่ 5 มีนาคม 2020

ซ่งเหวินถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวางหมิง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 ใบชาในจังหวัดเอิงซือถยอยถึงเวลาเก็บเกี่ยวตามอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นเรื่อ ๆ เกษตรกรในหมู่บ้าน จื่อเหย้าผิง ตำบลว่านไจ่ อำเภอเชวียนเอิง เขตเอิงซือ มณฑลหูเป่ย ได้เริ่มเก็บใบชาฤดูใบไม้ผลิ

หูเสวียจิงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวางหมิง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 ชาวบ้านในหมู่บ้านเว่ยเหมิง ตำบลเซียะซิงเตี้ยน อำเภอหยุนเมิ่ง เมืองเซี่ยวกัน มณฑลหูเป่ย กำลังเลี้ยงห่าน

เจิ้นเจียอวี้ถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

วันที่ 1 มีนาคม 2020 ครอบครัวถงซึ่ง เกษตรกรในหมู่บ้านซ่างปา ตำบลสุ่ยเถียนปา อำเภอจือกุย เมืองหยีชาง มณฑลหูเป่ยได้ทำการขนย้ายส้มด้วยราง

เหวินหลินถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2020 กลุ่มหญิงเผ่าถู่เจียและทหารในหมู่บ้าน ตำบลตุนเป่า เมืองเอิงซือ มณฑลหูเป่ย กำลังเด็ดใบชาฤดูใบไม้ผลิที่เขาฮวาจือ

เหวินหลินถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2020 เกษตรกรในหมู่บ้านเจียงหลี่ ตำบลซือปาหลี่ อำเภอเฉียวเฉิน เมืองหาวโจว มณฑลอันฮุย กำลังฉีดพ่นยากำจัดแมลงให้กับข้าวสาลี

หลิวฉินลี่ถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2020 กลุ่มคนในหมู่บ้านผิงปา ตำบลยวีตัว อำเภอเฉียนซี เมืองปี้เจี๋ย มณฑลกุ้ย
โจว กำลังเก็บหอมแดงเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกในฤดูใบไม้ผลิ

โจวซิ่งเชาถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2020 ผู้คนในหมู่บ้านตงฟง ตำบลหลิงเจียง อำเภอเหวิน เมืองหลงหนาง มณฑลกานซู กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเต็มไปด้วยภาพบรรยากาศอันเร่งรีบทั่วไร่นา

หยางช่วงชางถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

ในตอนเช้าของวันที่ 7 มีนาคม 2020 หมู่บ้านหนางกง ตำบลหนานเกา อำเภอหลวนเฉิน เมืองซือจาจวง มณฑลเหอเป่ย สหกรณ์เมล็ดพันธุ์กำลังจัดเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์

หลี่หมิงฟาถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2020 เกษตรกรท้องถิ่นในหมู่บ้านซวีจวง ตำบลซูตง อำเภอไห่หลิง เมืองไท้โจว มณฑลเจียงซู กำลังดำนาเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิอย่างขะมักเขม้น

ทังเต๋อหงถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2020 ชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่าฝางจุ่ย ตำบลโบ๋ย่า อำเภอหลันจง เมืองหนานชง มณฑลเสฉวน กำลังใช้ควายไถดินเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด

หวังยี่กุ้ยถ่ายภาพ / ภาพจากสำนักข่าวกวงหมิง