“ชาญกฤช” ย้ำรัฐบาลใช้ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" สกัดแพร่ระบาดไวรัสโควิดเท่าที่จำเป็น สร้างผลกระทบประชาชนน้อยที่สุด ไม่ปิดร้านจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ลั่นคนกักตุนเจอบทลงโทษหนัก เผยคลังพร้อมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาทวันที่ 28 มี.ค.นี้ ระบุช่วยมากกว่า 3 ล้านคน

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)เปิดเผยว่า การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเปลี่ยนศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ฉุกเฉินในเรื่องการแก้ปัญหาโควิดหรือ ศอฉ.โควิด เพื่อบูรณาการหน่วยงานราชการให้รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ให้เกิดการสั่งการอย่างเป็นเอกภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เพื่อยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63 ถึงแม้ว่ามาตรการจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะพยายามบังคับใช้เฉพาะมาตรการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด

“ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และขอฝากไปยังผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนและขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยไม่เป็นธรรมว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวทันที"

สำหรับมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคนได้แก่ 1.ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งออกจากงานหรือไม่ทำงานประจำแล้ว แต่ยังส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมอยู่ 2.ลูกจ้างชั่วคราว (ตามสถานประกอบการ สถานบริการ และอื่นๆ) 3.ผู้มีอาชีพอิสระหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเองเข้ากองทุนประกันสังคม

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม กรณีที่ต้องว่างงาน เนื่องจากมีการปิดกิจการชั่วคราว จะได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้าง (แต่กำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) โดยกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน จะได้รับเงินในกรณีว่างงานไม่เกิน 180 วัน กรณีรัฐสั่งให้หยุดงาน จะได้รับเงินไม่เกิน 90 วัน

“การให้เงินช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไรัสโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค.63 จะให้เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ WWW.เราจะไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป เราจะสู้ไปด้วยกัน และเราจะชนะไปด้วยกัน”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance