Cผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 มี.ค.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การระบาดของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 107 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 70 ราย อาการรุนแรง 4 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ รักษาตัวในโรงพยาบาล 860 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 934 รายนั้น

โดยในจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เป็นแพทย์ 2 ราย อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนทุกคน หากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที อย่าปกปิดข้อมูล เพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที และขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข

และเน้นย้ำว่าอย่าปกปิดข้อมูล ประวัติเสี่ยง เพราะส่งผลต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร หากติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วย จะส่งผลกระทบต่องานบริการ ขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย และจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน