เมื่อวันที่ 25 มี.ค. กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร บูรณาการร่วมต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อควบคุม ป้องกันโรค ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำการฉีคพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณ ห้องโถง บันได ห้องประชุม ห้องทำงาน ลิฟต์ ห้องน้ำ ลานจอดรถ และบริเวณโดยรอบ โดยมีคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยให้แก่บุคลากรและบุคคลภายนอกที่ยังจำเป็นต้องมาติดต่อราชการในช่วงนี้ ณ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน