คอหวยเซ็ง! สำนักงานสลากฯ” เลื่อนออกงวด 1 เม.ย.63 เป็น 2 พ.ค.63 หลังพิษ “โควิด-19” ระบาดทั่วประเทศ ทำสลากฯ เหลืออื้อ พร้อมจ่อเปลี่ยนขายออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประ ชุมคณะกรรมการสลากฯ เรื่องการออกรางวัลของสลาก ประจำงวดวันที่ 1 เม.ย.63 ว่า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากประจำงวดวันที่ 1 เม.ย.63 เป็นวันที่ 2 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ที่ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะไม่มีการจำหน่ายสลากประจำงวดวันที่ 16 เม.ย.63 และงวดวันที่ 2 พ.ค.63 นอกจากนี้ในวันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็นวันที่ 2 พ.ค. ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลาขณะนั้น หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

นายพชร กล่าวต่อว่า ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากประจำงวดวันที่ 16 เม.ย.63 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด

“เพื่อความต่อเนื่องของการออกสลากฯ ซึ่งเป็นการสร้างความหวังและโอกาสของประชาชนไม่ให้หยุดลง ด้วยข้อจำกัดของสลากฯ ใบที่เราทำธุรกิจนี้มายาวนานอาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากฯ เองด้วย คณะกรรมการจึงได้มอบให้สำนักงานฯไปดูว่าเพื่อให้กิจการของสำนักงานฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องทางแบบออนไลน์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด โดยให้สำนักงานฯไปศึกษา เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่าเดือนสองเดือนอย่างที่เราคาดการณ์อาจจะทำให้สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance