นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายมิวเซียมสยาม กล่าวว่า มิวเซียมสยาม ได้จัดนิทรรศการมิวเซียมสยามมินิ ชุด “ไท้ย ไทย” โดยเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่นำเสนอเรื่องราวของเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทยในฉบับกะทัดรัด ผ่านการประยุกต์ใช้ภาพกราฟิก และเกมต่างๆ อาทิ เกมสาธิตวิธีการกราบพระบรมโกศ เกมเขาวงกตเด็กมารยาทดี ในการถ่ายทอดความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ซึมซับ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป

โดยภายในนิทรรศการประกอบด้วย โซนที่ 1 ความเป็นไทย ระบุถึงนิยามของความเป็นไทย , โซนที่ 2 เอกลักษณ์คนไทย นำเสนอถึงเอกลักษณ์ของคนไทย, โซนที่ 3 ค่านิยมหลักของคนไทย อธิบายถึง ค่านิยม 12 ประการที่คนไทยพึงปฏิบัติ และ โซนที่ 4 ไหว้กันถูกวิธีแล้วหรือยังจ๊ะ แสดงถึงการไหว้ในระดับต่างๆ ตามฐานะของบุคคล นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษคือการสาธิตขั้นตอนการกราบพระบรมศพที่ถูกต้อง 4 ขั้นตอน อันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมปฏิบัติที่คนไทยทุกคนควรทราบก่อนเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับโอกาสเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ผ่านการใช้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหว (Zoetrope) เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน

ทั้งนี้มิวเซียมสยามมินิ ชุด “ไท้ย ไทย” มีกำหนดจัดแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2560 และปิดท้ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfa

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com

กองทุนประกันวินาศภัย