สายการบินทั้งในและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบิน เหตุโควิด 19 ระบาด ส่งผลให้ นศ. ไทย ในต่างประเทศ กว่าหมื่นคน ติดค้างกลับไทยไม่ได้ เหตุโควิท 19 ศอ.บต. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ

วันนี้ ( 25 มี.ค. 63) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติคณะรัฐมนตรี มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีผู้ป่วยยืนยัน 20 ราย มากที่สุดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าได้มีการประกาศใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้ ในส่วนของตัวเลขนักศึกษาไทยที่อยู่ต่างประเทศ ทั้งหมด 11,069 ราย ทั้ง 27 ประเทศ นักศึกษาที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย จำนวน 133 ราย ซึ่งยังมีนักศึกษาไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องการเดินทางไม่มีไฟล์บิน ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามาประสานทางการสถานทูตไทย และกงสุลใหญ่ในแต่ละเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางสถานทูตจะรายงานไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้วรายงานไปยังรัฐบาล เพื่อหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกไทยต่อไป

อย่างไรก็ดีการรับมือในเบื้องต้นสำหรับประชาชน หลักการขั้นพื้นฐานเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยด้วยอาการติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง ใช้ผ้าอนามัยปิดปากปิดจมูกเวลาเจอผู้คน แล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ทุกครั้ง การให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จะช่วยให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พ้นวิกฤตปัญหาการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้โดยเร็ว