รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่าTimes Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2020หรือTimes Higher Education Emerging Economies University Rankings 2020 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ติดอันดับ401-500และอยู่ในอันดับที่ 6ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Times Higher Education Emerging Economies University Rankings ได้จัดอันดับจาก 553 สถาบันอุดมศึกษา จาก 47 ประเทศทั่วโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้แบ่งโดย London Stock Exchange’s FTSE Group ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. Advanced emerging : ประกอบด้วย ประเทศ Brazil, Czech Republic, Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, and Turkey

2. Secondary emerging : ประกอบด้วย ประเทศ Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, and UAE

3. Frontier : ประกอบด้วย ประเทศ Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Malta, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Sri Lanka, Tunisia, and Vietnam

สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2020 นั้นประกอบไปด้วย 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยมีค่าน้ำหนักในการคำนวณตามตาราง

ทั้งนี้ การติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี ด้วยเป็นการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับสากลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หรือ World Class University และเชื่อมโยงงานวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชาติต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน