เทรนด์เพื่อชีวิตทุกคนในยุคของโรคโควิด-19 กำลังระบาด

www.Oryor.com ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำแนะนำการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้ โดยระบุ “เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 จึงควรมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่รวมกันหนาแน่น ควรเก็บตัวอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่พบปะสังสรรค์ ลดไปสถานที่สาธารณะ ลดการให้บริการ ลดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น โดยไม่เกิน 50 คน ดังนี้

1. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง ยืน ต่อคิว ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร

2. มีแอลกอฮอล์เจล 70 % เพื่อทำความสะอาดมือ กระจายทั่วอาคารบริการ หรือสถานที่จัดงาน

3. ลดการจับสัมผัสของใช้ สิ่งของร่วมกัน ล้างมือทำความสะอาดมือบ่อย ไม่สัมผัสใบหน้าตนเอง

4. ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ไข้ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอกไม่ควรเข้าร่วมงาน

5. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ตัวอย่างการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ในสถานที่หรือสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

1. การจัดที่นั่งในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

ควรจัดที่นั่งสำหรับพระภิกษุ ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร และจัดที่นั่งผู้เข้ารับการฟังการสวดพระอภิธรรม ระยะห่าง 1-2 เมตร

2. การจัดที่นั่งและการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

2.1 นั่งเดิน ต่อคิวโดยมีการกำหนดจุดยืนและเดินโดยห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

2.2 ประชาชนทั่วไปควรจัดวางดอกไม้จันทน์ด้านล่าง เพื่อลดความแออัดบนเมรุ

2.3 กำหนดทิศทางการเดิน เป็นแนวเดียวกัน โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

3. การร่วมรับประทานอาหาร

3.1 ส่งเสริมให้รับประทานอาหารจานเดียว หรืออาหารแบบกล่อง ไม่รับประทานร่วมกัน หากรับประทานร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล นั่งห่างกัน 1-2 เมตร ทั้งระหว่างโต๊ะ และระหว่างบุคคล โดยขอให้งดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

3.2 ผู้เสิร์ฟอาหารใส่ผ้าปิดปาก และล้างมือก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง

3.3 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมืออย่างทั่วถึง

4. การใช้รถร่วมกัน

4.1 คนขับ และผู้โดยสารควรสวมผ้าปิดปากทุกคน

4.2 ควรมีระยะห่างเว้นที่นั่ง ไม่ให้แออัด

4.3 มีแอลกอฮอล์เจล 70 % เพื่อทำความสะอาดมือทุกคัน

5. การเข้าคิวเข้ารับบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน

การเข้าคิวเข้ารับบริการทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
ธนาคาร หรือสถานบริการ เพื่อรับอาหาร ชำระเงิน กดเงิน ล้างมือ เข้าห้องน้ำ ฯลฯ

5.1 เข้าคิวให้เป็นระเบียบ พักรอ ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร

5.2 ไม่เดินใกล้กัน โดยกำหนดจุดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร และกำหนดจุดยืน จุดพักรอ ให้ชัดเจน

6. การรับบริการจากส่วนราชการ

6.1 เข้าคิวให้เป็นระเบียบ พักรอ ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร

6.2 ไม่เดินใกล้กัน โดยกำหนดจุดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร และกำหนดจุดยืน จุดพักรอ ให้ชัดเจน

7. การจัดที่นั่งประชุม
7.1 จัดที่นั่ง ให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร

7.2 กำหนดทิศทางการเดินเข้าไปนั่งให้เป็นทิศทางเดียว หรือ ไม่เดินสวนทางกัน

8. การจัดบริการในร้านสะดวกซื้อ

8.1 กำหนดให้มีจุด เดิน และหยุดตามจุด (X) ไม่ให้ใกล้กันกว่า 1-2 เมตร ทุกช่องทางเดิน

8.2 อาจกำหนดทิศทางการเดินให้เหมาะสม เพื่อลดการสัมผัส ระหว่างบุคคล
1 เมตร 1 เมตร

9. การจัดบริการในห้างสรรพสินค้า

9.1 แต่ละ Department ต้องกำหนดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร ได้

9.2 กำหนดให้การเดินไม่ใกล้กว่าจุดที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดให้แต่ละ Department ติด
เครื่องหมายของการยืน (X) เดินรักษาระยะห่าง รวมทั้งบริเวณโถงด้วย และกำหนดทิศทางการเดิน เพื่อลดการ
สัมผัสระหว่างบุคคล

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน