ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (24 มี.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหารดังนี้

1.พระราชทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์การทหารปืนใหญ่เดิมชื่อ“ค่ายพหลโยธิน” มีที่ตั้ง ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีว่า“ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” และพระราชทานนามย่อว่า“ค่ายภูมิพล”

2.พระราชทานนามค่ายทหารแก่กองพลทหารปืนใหญ่เดิมชื่อ“ค่ายพิบูลสงคราม” มีที่ตั้ง ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีว่า“ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”และพระราชทานนามย่อว่า“ค่ายสิริกิติ์”

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน