เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู (Mrs. Aikaterini Sakellaropoulou) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางไอกาเตรีนี ชาเกลลาโรปลู

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก

กรุงเอเธนส์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิก จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านของประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน