เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 มีนาคม ที่บ้านพักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา (นม.) ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม. พร้อมกลุ่มแม่บ้าน อบจ. ได้ช่วยกันตัดเย็บผ้าจีวร เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแจกให้พระภิกษุ สามเณรในจังหวัดนครราชสีมา

รต.หญิง ระนองรักษ์ นายก อบจ.นม. เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา มีพระสงฆ์ สามเณรจำนวนหลายหมื่นรูป ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาค อบจ.นม. ห่วงใย สุขภาพ พบหลายวัดช่วงทำกิจกรรมทางศาสนา พระเณรไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หากรอการแจกจากหน่วยงานรัฐเกรงจะไม่ทันการและอาจติดเชื้อจากญาติโยมที่มาทำบุญตนการทำหน้ากากอนามัยไม่ได้ใช้ผ้าจีวร ใช้ผ้าทั่วไป หากนำมาสวมเกรงไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ตนได้รับการถวายผ้าจีวรจากพระสงฆ์สังกัดวัดสุทธจินดาวรวิหาร จากนั้นได้ระดมแม่บ้านมาช่วยกันตัดเย็บ โดยใช้บ้านพักเป็นสถานที่ผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก ขีดความสามารถสามารถผลิตได้วันละ 100 ชิ้น ปัญหาสำคัญขาดแคลนวัตถุดิบทั้งผ้าจีวร โดยเฉพาะผ้ากรองซึ่งไม่จำหน่ายในตลาด จึงขอเปิดรับบริจาคด่วน หากวัดใดมีความต้องการหน้ากากอนามัยให้แจ้งความประสงค์มาที่ศูนย์ประสาน อบจ.นม. ที่มีประจำอยู่ทั้ง 32 อำเภอ