นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางยุพิน ยาจาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รณรงค์เชิญชวนให้สถาบันเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวัง ให้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่สถาบันเกษตรกร ในจังหวัดของตนเองให้มีความรู้ และสามารถป้องกันภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าวให้ได้

โดยนางบุญเรือน ทองจำรัส ประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4,000 บาท เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยตามรูปแบบมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด นำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกรายๆ ละ 3 ชิ้น และผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับสมาชิกจำนวน 57 คน เพื่อป้องกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน