นครตรัง ประชุมหามาตรการป้องกันและรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พื้นที่ในเขตบาลนครตรัง สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวจ้องงดใช้สิทธิ์การลาพักผ่อน และห้ามลากิจโดยไม่จำเป็น

นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้เทศบาลนครตรัง ได้จัดให้มีการประชุมด่วนเพื่อหามาตรการป้องกันและรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พื้นที่ในเขตบาลนครตรัง โดยที่ประชุมมอบหมายให้สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้

นายวัลลภ เปิดเผยต่อไปว่า ขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ อาทิ โรงแรม สถานบันเทิง ร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้าบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ล้างมือก่อนประกอบอาหาร สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะประกอบอาหาร รวมถึงจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

“จัดเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับปฏฺิบัติงานในกรณีมีเคสผู้ป่วยภายในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ได้แก่ จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษา โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดให้มีการคัดกรองผู้ป่วย ประสานงานและส่งต่อโรงพยาบาลฯ ในรายที่เป็นผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน งดใช้สิทธิ์การลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัวหากไม่จำเป็น ทุกงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance