เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่รัฐสภา นายชวนหลีกภัย ประธาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ระบุว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนการประชุมสามัญเดือนพฤษภาคมไปว่า เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของสมาชิกบางคน เพราะการเลื่อนสมัยประชุมไม่ได้ เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนปีหนึ่งจะต้องมีการประชุม 2 สมัยๆ 120 วัน ถ้าเปลี่ยนสมัยประชุมต้องใช้มติสภา แต่ถ้าสภาประชุมไม่ได้ก็สามารถงดประชุมได้ แต่ถ้าเหตุการณ์ปกติก็ประชุมได้ และถ้าประชุมไม่ได้จริงๆได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรไปพิจารณาว่าจะมีวิธีการใดถึงจะทำให้การพิจารณากฎหมายและญัตติได้โดยไม่ต้องมาประชุม เพื่อหาทางป้องกันหากประชุมไม่ได้จริงๆ

นายชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ตนได้ทำหนังสิอถึงส.ส.ท้้ง 500 คนให้ระมัดระวัง เพื่อเตือนด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากเชื้อโควิด-19 ไปต่างจังหวัดแล้ว แต่นางงานจำเป็นต้องไปร่วมงานคืองานศพ เลื่อนไม่ได้จริงๆ ส่วนเจ้าหน้าที่สภาก็ให้สลับกันทำงานที่บ้าน

ทั้งนี้ผู้บริหาร บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้า จำนวน 6000 ชิ้น ให้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งสองสภา และประชาชนอื่นที่ยังขาดแคลนหน้ากาก

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance