ดอก 0.50 บาท/เดือน วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค (โควิด-19) ในพื้นที่กทม. ที่ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ประกอบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนี้ มีผลทำให้ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม กทม.โดยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. จึงจัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอม โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน จะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 รวมระยะเวลา 3 เดือน วงเงินจำนำต่อ 1 รายบุคคล รวมไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 ได้ที่สถานธนานุบาลสาขาทั้ง 21 แห่ง ที่พร้อมให้บริการประชาชนและผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ จึงเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้น สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถานธนานุบาลกทม.ได้ทั้ง 21 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคาร โกลด์ มาร์เก็ต ชั้น 3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2158-0042-4 โทรสาร 0 2158 0050 และ http://www.pawnshop.bangkok.go.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน