เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 3,200 ชุด ประกอบด้วย ชุดป้องกันการติดเชื้อ 1,000 ชุด ชุดกันเปื้อนสำหรับทำความสะอาด 2,200 ชุด รวมทั้งแว่นตา 2,200 อัน ถุงมือยาง 12,000 คู่ และรองเท้าบูต 2,200 คู่ ให้แก่บุคลากรด้านการรักษาความสะอาดของกทม. ได้แก่ พนักงานเก็บขนมูลฝอย 1,000 ชุด และพนักงานทำความสะอาด 2,200 ชุด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หรือเรียกโดยย่อว่า อุปกรณ์นิรภัย หรือเซฟตี้ (Safety) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าฯกทม.จึงได้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานทำความสะอาดของ กทม. เพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ อันเป็นการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดของกทม. โดยชุด PPE เป็นชุดที่เจ้าหน้าที่สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าฯกล่าวว่า กทม.ห่วงใยบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด เพราะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะติดมากับขยะมูลฝอย จึงได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ประกอบด้วย แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าบูต แก่สำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทั้ง 50 เขต สำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน หากประสงค์จะมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรของกทม. กทม.ยินดีรับและส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป เพื่อเป็นการร่วมมือกันผ่านสถาณการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้มีประกาศฯ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีเพียงเล็กน้อยบางส่วนที่ฝ่าฝืนเพราะอาจยังไม่มีความเข้าใจ ซึ่งโดยหน้าที่ของกทม.ต้องไปตรวจสอบดูแลเร่งชี้แจงทำความเข้าใจ และไปทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจะเห็นได้ว่าบุคคลากรด้านการรักษาความสะอาด พนักงานเก็บขนมูลฝอยของกทม. ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน