จากกรณีที่เป็นกระแสร้อนโซเชียลเมื่อวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดัง “คาราบาว” ไปเปิดคอนเสิร์ตในช่วงที่มีไวรัรสโควิด-19 ระบาด ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในอ.แม่สอด จ.ตาก ซ้ำยังมีคลิป ‘แอ๊ด คาราบาว’ ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ไม่พอใจการปิดผับของรัฐบาลเพื่อยับยั้งเชื้อโควิด19 รวมถึงการพูดบนเวทีพาดพิงการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ทั้งปลัดอำเภอ นายอำเภอ มีการใช้คำพูดที่คล้ายเป็นการดูหมิ่นอย่างหยาบคายต่อหน้าประชาชนจำนวนมาก และมีการแสดงความเห็นอาจเข้าข่ายกล่าวหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่การทำหน้าที่ของปลัดอำเภอ นายอำเภอ เป็นการทำหน้าที่เพื่อป้องกันภัยอันตรายร้ายแรงที่จะเกิดต่อสาธารณะ จนกลายเป็นคลิปที่แชร์ว่อนจนถูกวิจารณ์กันอย่างมากมายนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) เผยว่า ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสาธิต สุทธิเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติศิลปินแห่งชาติ โดย ส.ปอ.ท.ขอให้รัฐบาลแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเหมาะสมการใช้คำพูดของศิลปินเพื่อชีวิต

ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลผู้เป็นศิลปินแห่งชาติควรเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพ เป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance