ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรให้ทุนเขียนบทความมานุษยวิทยาร่วมเสนอทางออกวิกฤติโควิด–19

ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโรคระบาด “โควิด – 19” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ในฐานะองค์กรวิชาการด้านมานุษยวิทยา เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตวิกฤตโรคระบาด “โควิด – 19” ที่มีต่อชีวิตและสังคมในวงกว้าง ไม่เพียงแต่เรื่องสุขภาพแต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา ศมส.เปิดให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาด้านมานุษยวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอรับทุนเขียนบทความวิจัย (Research Paper) ภายใต้ “โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด” ภายในวันที่ 20 เมษายนนี้

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศมส. กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต โควิด - 19 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในมิติสังคมและวัฒนธรรม เราเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน เห็นมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่มีผลต่อวิถีชีวิตผู้คน และที่สำคัญการระบาดของไวรัสได้เผยให้เราเห็นสภาพปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความพร้อมของระบบจัดการความเสี่ยง เป็นต้น จึงมีคำถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์ในครั้งนี้ และที่สำคัญความรู้ทางมานุษยวิทยา จะมีส่วนในการช่วยรับมือและมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเสนอทางออกจากวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้
“ศมส.ในฐานะองค์กรวิชาการด้านมานุษยวิทยา ที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา จึงขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษามานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอรับทุนเขียนบทความวิจัย (Research Paper) ในโครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด เพื่อมาร่วมกันเรียนรู้และร่วมเสนอทางออกจากวิกฤตผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา” ดร.นพ.โกมาตร ผอ.ศมส. กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจรับทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research Paper) มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด สามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อที่จะให้ทุน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ www.sac.or.th โดยสามารถส่งข้อเสนอรับทุนได้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ โทร 02 880 9429 ต่อ 3807 email: narupon.d@sac.or.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน