วธ. เผยชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร-บ้าน-วัด-โรงเรียนร่วมกับอปท. ทำหน้ากากผ้าป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดผลิตได้5ล้านชิ้นแจกจ่ายประชาชน
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อสวมใส่ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิต 50 ล้านชิ้นนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำรวจความพร้อมประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีอยู่ 22,400 แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้มีจำนวนชุมชนฯ ที่ผลิตหน้ากากแบบผ้าจำนวน 2,372 ชุมชน ผลิตหน้ากากแบบผ้าแล้วจำนวน 339,054 ชิ้น และคาดว่าจะสามารถผลิตได้กว่า 5 ล้านชิ้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำไปมอบให้กับหน่วยงาน สถานศึกษา กลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน