จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่ 2 ของจุฬาฯ หลังได้รับการยืนยันผลการตรวจของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ขณะนี้ได้เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทยแล้ว

ทั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไปและกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการ และนำส่งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้ปิดสถานที่ทำการของคณะ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนอาคารซึ่งเป็นพื้นที่สัมผัสทั้งหมด

กองทุนประกันวินาศภัย