วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

พลเอกประวิตร กล่าวว่า จากผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต้องเลื่อนกิจกรรมกีฬาต่างๆ หลายอย่างออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วน ได้สังเกตและเฝ้าระวัง บุคลากรทางการกีฬาของเรา ไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวด้วย การประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ และร่างระเบียบเงินสะสมของ กกท. เรื่องเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์ มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ปี 2021 รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลที่ดี และมติ ครม. เกี่ยวกับการถ่ายทอดสด การแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ เรื่องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบกรอบงบลงทุนเพิ่มเติม แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการ เลือกกรรมการบริหารกองทุนฯแทนกรรมการที่ขอลาออก และการขอประกาศกีฬาเทคบอล (Teqball) เป็นชนิดกีฬา

พลเอประวิตร กล่าวอีกว่าการประชุมในวันนี้ได้เน้นย้ำ 1. การแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี 2563 ให้ผู้บริหารทุกระดับ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย-ได้ให้ความสำคัญ-ประสานงานการแก้ปัญหา ลดขั้นตอนทางเอกสาร ให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด สำหรับโครงการที่ได้รับผลกระทบ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาปรับแผน มาดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 และให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ นะตามกำหนด
​2.การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ / NTC ที่ได้อนุมัติหลักการไว้แล้วตั้งแต่ตุลาคม 2561-นั้น ขอให้วางแผนการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และเร่งดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน ในมหกรรมกีฬาต่างๆ ที่จะมีหรือจะได้มี การจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศไทย ในอนาคตต่อไป ได้แก่ กีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน เป็นต้น
​3. การดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทางการกีฬา อย่างแท้จริง

นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำให้ กกท และ สมาคมกีฬาแต่ละสมาคม ดูแลเฝ้าระวัง นักกีฬา โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง และผู้อื่น ให้ปลอดภัยจากผลกระทบสถานการณ์ ไวรัสโควิด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน