ไม่เดินทางออกนอกกทม.-อยู่ในที่พัก-รัฐและเอกชนต้องมีมาตรการป้องกันตามสธ.กำหนดเคร่งครัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร-ไปสนามมวย สถานบันเทิง ให้กักตัวเอง 14 วัน มีไข้ให้ไปพบหมอทันที-เลี่ยงไปในที่แออัด

เมื่อวันที่ 23มี.ค.63 เวลา 12.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้ FB live ออก 7 มาตรการ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่ไม่ออกไปในที่ที่มีคนหนาแน่น ทั้งนี้ ตามที่กรุงเทพฯได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง ทำให้หลายคนคิดอยากจะเดินทางออกนอกเขตพระนคร ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ที่หมอชิตเมื่อวานนี้ แต่จากตัวเลขจำนวนผู้เดินทางจาก บขส. พบว่า 3 วันที่ผ่านมามีผู้เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากปกติเพียง 10% เท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ 90 เป็นพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องรีบเดินทางเนื่องจากจะมีการปิดด่านในวันนี้ ต้องขอขอบคุณคนกรุงเทฯ แม้ว่าตนจะไม่มีอำนาจสั่งให้เดินทางออกนอกกรุงเทพฯ แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงขอออกมาตรการ 7 ข้อดังนี้ 1.ขอความร่วมมือทุกท่านไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.ขอความร่วมมือให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย และหมั่นทำความสะอาดร่างกาย ที่พัก จุดเสี่ยง จุดสัมผัสร่วมต่างๆ 3.ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกแห่งจัดทำมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรอย่างเคร่งครัดโดยทันที 4.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิงหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมผู้ใกล้ชิดที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้กักตัวในที่พักตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการให้รีบไปหาหมอทันที 5.หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและแออัด และให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร 6.ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก 7.ขอความร่วมมือ หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งมวลชนทุกแห่ง ลดความแออัดของผู้โดยสาร โดยขอความร่วมมือทุกๆ ท่านดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน