นับวันวิกฤติภัยร้ายแรงที่คุกคามสุขภาพประชาคมโลก สำหรับ เชื้อไวรัสโควิด – 19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ณ ชั่วโมงนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน โดยประชาชนทั่วไปต่างเรียนรู้และตื่นตัวถึงวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันตัวเอง

วันนี้เรามีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะมาให้ข้อมูลเป็นภาพอินโฟกราฟิก ที่ให้ข้อมูลเกียวกับไวรัสโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มาให้ได้ทราบกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบคุณข้อมูล:ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)