กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ส่งมอบสิ่งของอุปกรณ์ให้หน่วยในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด–19

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 22 มี.ค.63) ที่กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ สิ่งของอุปกรณ์ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19 เพื่อให้หน่วยในพื้นที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา นำไปดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ประกอบด้วย คลอรีน, เจลล้างมือ, หน้ากากอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค โดยมีผู้แทนของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนเข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้
พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ ที่มอบในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ให้ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่นั้นจะเกิดผลประโยชน์ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตลอดจนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวอีกว่า สำหรับ มาตรการในการป้องกัน โควิด-19 นั้น แม่ทัพภาค 4 ได้ให้แนวทางให้ทุกคนดูแลตนเองให้ดี ซึ่งทางเราก็มีศูนย์แพทย์ฯ ที่จะไปสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. เพื่อให้มีความสามารถในการป้องกันตนเอง สถานที่ที่ปฎิบัติ รวมถึงการปฎิบัติงานระหว่างพบปะพี่น้องประชาชน ก็ได้มีมาตรการไปแล้วและก็เน้นย้ำกับกำลังพล ให้ดูแลตนเอง ซึ่งจะต้องไม่มีผู้ใดติดโรคโควิด-19