วันที่ 22 มี.ค.63 ภาพบรรยากาศห้างเซ็นทรัลเวสเกต หลังจากที่มีการออกมาตรการ ปิดห้างสรรสินค้าบางส่วนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตยังคงให้บริการปกติ ส่วนร้านอาหารจะเป็นการให้บริการแบบซื้อกลับบ้านและแบบเดลิเวอรี่แทนการนั่งรับประทานที่ร้าน