พ่อเมืองตาก ประกาศให้ ปชช.ที่ต้องการจะเดินทางมาชายแดนเพื่อไปเมียนมา ไม่ต้องมาแล้ว เพราะต้องปิดพรมแดนทุกหมด ห้ามข้ามทุกจุด ป้องกัน COVID 19 ดีเดย์ 23 มี.ค.63 วันที่ 22 มีนาคม 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวในระหว่างเดินทางมาตรวจ การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดูแลกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ประจำด่านพรมแดน ทั้งด่านศุลกากรแม่สอด- ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด) ที่ที่บริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เชื่อมกับ จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา ว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะอนุญาตให้ข้ามพรมแดนได้ ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 686/2563 เรื่องการระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ณ.จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก เพื่อควบคุม COVID 19 ซึ่งเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั้งชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการจะเดินทางจากไทยข้ามไปฝั่งเมียนมา ไม่ต้องมาแล้ว เพราะไม่สามารถจะเดินทางไปเมียนมา ได้ในทุกช่องทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต่อว่า มาตรการปิดพรมแดนทุกแห่ง เพราะ เชื้อ COVID 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย จำเป็นที่เราต้องป้องกันการแพร่ระบาดทุกแนวทาง เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปในวงกว้างทำให้จังหวัดตากต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดการเข้า-ออก จุดผ่านแดน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID 19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่ง พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2563 จึงปิดและระงับจุดผ่านแดนทุกแห่งทุกจุด ยกเว้น การนำเข้า-ส่งออก สินค้า และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถ1 คน และคนประจำรถสินค้า 1 คน สัญชาติไทยหรือเมียนมา รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 สำหรับการปิดพรมแดนนั้นจะปิดห้ามบุคคลเข้า-ออก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นการปิดแบบเด็ดขาด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง