เทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงร้านขายยาทีตั้งอยู่ในสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้า จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารสด อาหารแห้ง ยา และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา "เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าผู้ผลิตสินคามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยยังคงจำหน่ายในราคาประหยัดและคุ้มค่าทุกวัน" ในส่วนของศูนย์การค้าในห้างเทสโก้ โลตัส ร้านอาหารและศูนย์อาหารจะให้บริการซื้อกลับบ้านและส่งถึงบ้านเท่านั้น ส่วนร้านค้าในพื้นที่เช่าอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามประกาศของกรุงเทพมหานคร จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 หรือตามมาตรการที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานของร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส ที่ขาดรายได้เนื่องจากการปิดให้บริการของร้านต่างๆ เทสโก้ โลตัส ยินดีให้ความช่วยเหลือพนักงานร้านค้าเช่า ด้วยการจ้างงานพนักงานชั่วคราวประเภทรายวัน โดยสามารถรับเข้าทำงานได้ในท้นที เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในสาขาของเราทั่วประเทศ และได้ดำเนินมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตะกร้าและรถเข็นช้อปปิ้ง เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ราวบันไดเลื่อน และจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ภายในสาขาและศูนย์อาหาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน