วันนี้ (25 เม.ย.60) นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเจรจาและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในการกระจายผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสมาชิก ด้วยการสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม ระหว่างผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรชั้นนำในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวพิฐชญาณ์ ผลมาก ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด ร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวพิฐญาณ์ ผลมาก ผู้จัดการสหกรณ์มะขาม จำกัด นางสาวพิฐญาณ์ ผลมาก ผู้จัดการสหกรณ์มะขาม จำกัด ว่า สมาชิกมีการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นผลผลิตหลัก ซึ่งมีผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม คาดว่าปริมาณผลไม้จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และเพื่อป้องกันผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเวลาดังกล่าว ที่อาจส่งผลให้ราคาผลไม้ตกต่ำ ทางสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จึงประสงค์เข้าร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนแนวทางในการกระจายผลไม้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้-ข้าวสาร นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ต้องการของชาวจังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นข้าวที่หอม นุ่ม อร่อย และถูกปากชาวเมืองจันทบุรีมาก ทางสหกรณ์จึงขอเข้าร่วมเจรจาและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ และมีแนวโน้มว่าชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ทานผลไม้เมืองจันทบุรีที่สด อร่อยในต้นฤดูกาล ชาวเมืองจันทบุรีก็จะได้ทานข้าวหอมมะลิ ที่อร่อยที่สุดในโลกเหมือนคนร้อยเอ็ดและเชื่อมความโยงกันปีต่อปีสืบไป