วันที่ 21 มี.ค.63 เวลา 11.30 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค.63 ผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุม โดยประกาศให้พื้นที่หมู่บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นพื้นที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกมาจากพื้นที่ ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 21 มี.ค.63 เป็นต้นไป เว้นแต่จะสามารถควบคุมโรคได้ก่อน อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งก่อนกำหนดได้ หรือหากมีความจำเป็นจะต้องเข้าออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนกองร้อยที่ 1 จำนวน 1 กองร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.ฝ่ายปกครอง

เดินทางเข้าไปตรึงกังลัง เพื่อปิดล้อมเส้นทางเข้าออกจากหมู่บ้านโปร่งเจริญในทันที ทุกเส้นทาง ด้วยการจอดยานพาหนะปิดขวางเส้นทางในทุกด้าน ก่อนที่คำสั่งจะมีผลบังคับในเวลา 06.00 น. ของวันนี้ เพื่อป้องกันประชาชนผู้ที่อาจเป็นพาหะนำโรคออกจากหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมไปยังในพื้นที่อื่น พร้อมกับได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ในพื้นที่ทันที

โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย จากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ยังได้ออกคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมในพื้นที่อีกหลายแห่ง ประกอบด้วย ร้านคาราโอเกะ ที่มีพื้นที่ในสภาพปิด เช่น ห้องปรับอากาศ ขนาดต่ำกว่า 40 ตารางเมตร ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ทุกแห่งใน จ.ฉะเชิงเทรา โซนอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กในห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบการค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ทุกแห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 มี.ค.63 นี้