บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรอง 3 แห่ง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมแผนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ในการลดความเสี่ยงและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ อันเป็นไปตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) บริษัทจึงออกมาตรการ ดังนี้

1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (Alternative Site) ซึ่งขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองในภาวะฉุกเฉิน คลองตัน ได้เริ่มดำเนินงานแล้ว และ กำลังวางแผนขยายศูนย์ปฏิบัติการสำรองเพิ่มเติม อีก 2 แห่งคือ ศูนย์สินไหมสาขาพระรามสอง และ ศูนย์สินไหมสาขาราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนธุรกิจหลักของบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดพนักงานจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำรอง

2. แผนการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยให้พนักงานบางส่วนสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์จากที่บ้านได้ และจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ทั้งนี้ บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งตัวแทนและบริษัทฯ นายหน้า สามารถใช้บริการได้ตามปกติ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร.02-257-8000 เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน