ดัดแปลงใช้ในรพ. ส่งอาหาร ยา เสื้อผ้าจากผู้ป่วย ช่วยหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ชุดแรกส่งมอบให้รพ.สิรินธร

ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอาจติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเสี่ยงกับการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย อ.บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อ.ประสาท ภูปลื้ม อ.พิศาล มูลอำคา อ.ทศพล แจ้งน้อย อ.เอกวุฒิ แสนคำวงษ์ อ.ศักดิ์นรา สุวรรณบำรุง และ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการดัดแปลงหุ่นยนต์กู้ระเบิดที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานสู้วิกฤตไวรัสโควิด 19 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ลดการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ด้วยการทำงานผ่านรีโมทคอลโทล เพื่อใช้ในการขนส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ การรับเสื้อผ้าจากผู้ติดเชื้อ โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง

ทั้งนี้ หุ่นยนต์เก็บกู้สู้วิกฤติโควิดชุดแรกนี้จะมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสิรินธร ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และภายหลังการหารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาล จะทราบว่าจะผลิตเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร
หากโรงพยาบาลใดสนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-283-707


ดร.ปฐมาภรณ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน