สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งศึกษาธิการจังหวัด เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ.2563 และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสพฐ. ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครู และครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน