นายปกป้อง ประไพพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการทำอาชีพการเกษตร ในเขตพื้นที่ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จำกัด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 โดยในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 13 ราย โดยหนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ คุณอรชร ดีแสน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทำการเกษตรบนพื้นที่ของครอบครัว จำนวน 8 ไร่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในอดีตเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน ปปช. ส่วนสามีเคยทำงานในโรงงานฯ ในกรุงเทพมหานคร แต่ได้ลาออกเพื่อที่จะกลับมาทำการเกษตรที่บ้านพร้อมสามี ความใฝ่ฝันของคุณอรชร ดีแสน คือการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่างที่เราปลูก โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ทำนา 4 ไร่ ทำสวนปลูกพืช จำนวน 4ไร่ ทำการเกษตรช่วยกันพ่อแม่ลูก ตนเองชอบเล่นอินเตอร์เน็ตชอบดูเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำเกษตร จึงมีความความคิดที่จะกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน ตนและสามีจึงลาออกจากงานกลับมาทำการเกษตร จึงได้ทำเกษตรแบบผสมผสาน ลองผิดลองถูก ตอนนี้ตนเองได้นำผลผลิตที่ได้ ไปจำหน่ายในตลาดในหมู่บ้าน รายได้วันละ 600-700 บาท

ต่อมาได้เจอโครงการที่มีประโยชน์ คือโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตนจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น ตนเองได้อ่านในการประกาศรับสมัครแล้ว ไม่ได้หวังอะไรจากโครงการฯ เพียงแต่ต้องการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากผู้สมัครในจังหวัดยโสธร สร้างเครือข่ายด้านการตลาด เพราะตนเองกับสามี ยังไม่มีความรู้ด้านทำการเกษตรมากนัก จึงอยากจะได้รับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารการจัดการน้ำ และการบริหารการจัดการด้านการตลาด ตนเองอยากมีเครือข่ายด้านการตลาด อยากได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ มีเพื่อนๆในการทำเกษตรแบบเดียวกัน มีเพื่อนมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐคอยให้คำปรึกษา เวลามีปัญหาในการทำอาชีพการเกษตร ส่วนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น ตนเองคิดว่า มันเป็นส่วนสุดท้าย เพราะตนเองก็ได้ใช้ทุนตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในการทำการเกษตร หากในอนาคตตนเองมีปัญหาในเรื่องเงินทุน ตนเองก็จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อทำการเกษตรต่อไป

"หากถามว่าตนเองคาดหวังอะไรกับโครงการฯ นี้ ตนเองคาดหวังว่า ตนเองและครอบครัว จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์ความรู้ด้านการบริหารการจัดการน้ำ ด้านการตลาด และการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่สำคัญการได้มีเพื่อนๆ เครือข่ายเกษตรกรกรในจังหวัดยโสธร ตนเองยินดีที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ที่ตนเองมีให้กับเกษตรกรคนอื่นๆได้ และเมื่อแบ่งปันให้แล้วเราเองก็จะได้องค์ความรู้นั้นกลับมา"คุณอรชร ดีแสน เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน