เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสิทธิรักษ์ สมาธิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 3 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และร่วมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด จำนวน 204 ราย จากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาส 2019 (COVID-19) ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และการระบาดมีแนวโน้มจะเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้น และรุนแรงในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาด และมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือสหกรณ์ที่อยู่ในการแนะนำส่งเสริม ให้ผลิตหรือจัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามรูปแบบมาตรฐาน ที่กรมอนามัยกำหนดให้กับสมาชิกทุกรายๆ ละ 3 ชื้น โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรือเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยหลัก 3 ล “ลดสัมผัส ลดจุดเสี่ยง ดูแลสุขภาพ” และปฏิบัติตนตามคำแนะนำต่างๆ ที่รัฐบาลที่มาตรการออกมา

ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด ได้มติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่สมาชิกโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 นี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน