อบต.วังเหนือ จ.บุรีรัมย์ ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ เร่งระดมพนักงาน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชน เร่งตัดเย็บหน้ากากอนามัย (จากผ้า) เพื่อแจกชนิดแบบปูพรมให้ชาวบ้านฟรี ทุกคนทุกครัวเรือน 12 หมู่บ้าน ทั้งตำบลร่วม 4,000 คน หลังจากจังหวัดบุรีรัมย์ พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 1 ราย

วันที่ 20 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายสัญญา ชาญวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยปลัด อบต. พนักงาน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชน ช่วยกันเร่งตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย (จากผ้า) เป็นวันที่สี่ เพื่อนำไปแจกให้กับชาวบ้านฟรี ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ทั้ง 12 หมู่บ้าน กว่า 3,600 คน เพื่อนำไปสวมใส่หน้ากากอนามัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าหน้ากากอนามัยจัดหาซื้อยากขึ้น เพราะมีความต้องการใช้จำนวนมาก และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ภายในหมู่บ้าน ตำบล สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย ที่จำหน่ายในตลาดและกำลังขาดแคลน ซึ่งขณะนี้สามารถตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย (จากผ้า) ได้แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,500 ชิ้น คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย (จากผ้า) ได้ครบตามจำนวนของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังเหนือ ร่วม 4,000 คน

โดยล่าสุด จังหวัดบุรีรัมย์ พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 แล้วจำนวน 1 ราย เป็นชายชาวต่างชาติ
นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ยังน่าเป็นห่วง ซึ่งล่าสุด จ.บุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แล้ว 1 ราย ซึ่งการดูแลป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหลายคนยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปในสังคม ท่ามกลางความเสี่ยง หากไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันและดูแลตนเอง แม้บางครั้งถึงจะมีเงินแต่ก็หาซื้อได้ยาก

ทาง อบต.วังเหนือ เป็นห่วงสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน จึงแจกจ่ายหน้ากากอนามัย (จากผ้า)ฟรี ให้กับพี่น้องประชาชนให้ครบทุกคนทุกครัวเรือน แต่หากหาซื้อนอกจากราคาจะสูงแล้ว ยังขาดตลาดไม่มีจำหน่าย จึงได้เร่งระดมช่วยกันตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย(จากผ้า) ให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว เพื่อให้ชาวตำบลวังเหนือ ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน