บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รวมพลังจัดทำหน้ากากผ้า200,000ชิ้น จากใจตามโครงการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนป้องกันโควิด-19 ในช่วงที่ขาดตลาดและราคาแพง

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้นในประเทศไทยและเกรงจะสถานการณ์จะวิกฤติ

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้หน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 200,000 ชิ้น โดยกำหนดจัดทำที่วัดจันทร์ตะวันตก เป็นศูนย์กลางในการทำ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ทุกวันในวันเวลาราชการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการตัดเย็บอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะครบทั้ง200,000 ชิ้น และจากนั้นจะนำไปแจกจ่ายฟรีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาแพงอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน