ตั้งแต่ 20 มี.ค.-2 เม.ย.นี้ สั่งฆ่าเชื้อทั้งมหา'ลัย พร้อมทำประกันสุขภาพให้บุคลากร ออกมาตรการรับมือ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 1 โดยระบุว่า เนื่องด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการตรวจโดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาดังกล่าวเพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-2 เม.ย.63 รวมถึงให้มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทั้งภายในภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรากล่าวว่า การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 100% ทุกศูนย์ ขณะเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์และทำงานจากบ้าน (Work from home) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ กำกับดูแล และติดตาม แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อให้บุคลากรทุกคนด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน