ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น : พาชมศิลปะ 5 ARTISTS CONFLUX คลายเครียดโควิด-19

การชมศิลปะ อย่างน้อยช่วยลดความเครียดๆ ในช่วงที่มนุษยชาติกำลังเผชิญต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่เวลานี้
นิทรรศการ 5 ARTISTS CONFLUX เป็นการรวมตัวกันของ 5 ศิลปินไทย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน, โอภาส โชติพันธวานนท์, ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน และ ทวี ตั้งมงคลวณิช ผู้มีอุดมการณ์ในทำงานศิลปะ มีความใกล้ชิดสนิทสนมในระหว่างพี่ๆ น้องๆ และมีรสนิยมความสนใจคล้ายๆ กัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในทัศนะที่หลากหลายในแง่มุมความคิด วิพากษ์วิจารณ์ ทั้งเรื่องราวต่างๆ ในแวดวงศิลปะอย่างต่อเนื่อง

การรวมตัวกันในครั้งนี้ จะเป็นการทำงานของศิลปินที่มีการแสดงออกถึงตัวตนอย่างอิสระมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคและชั้นเชิง การแสดงออกถึงสปิริต จะต้องมีแนวทางที่แตกต่างกันในแต่ละคน ซึ่งจะเห็นได้ถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอย่างแท้จริงอย่างเด่นชัดของศิลปิน ซึ่งการรวมกันในครั้งนี้เป็นการทำงานแบบเป็นทีม ทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม ด้วยความรัก ความผูกพัน และสร้างสัมพันธ์อันดี ในพี่ๆ น้องๆ เพื่อมุ่งนั้นคุณภาพ ประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมายมากที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่หลากหลายของงานศิลปะร่วมสมัยต่อไป

นิทรรศการ 5 ARTISTS CONFLUX โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนพื้นที่ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดแสดงผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยกว่า 90 ชิ้นของศิลปินทั้ง 5 เต็มพื้นที่ เปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างเช่นภาพวาดกองเศษแท่งปูน ที่เราจะเห็นได้ในงานก่อสร้างทั่วๆ ไป ทิ้งกองไว้เป็นซากวัตถุ ศิลปิน ทวี ตั้งมงคลวณิช นำมาสร้างผลงานถ่ายทอดแนวความคิด “ได้เห็นซากวัตถุ ที่แสดงความเสื่อมสลายไม่ยั่งยืน อันเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการถูกทำลายบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นก่อเกิดเป็นแรงผลักดัน รวมกับความสนใจในตัว และจากการเห็นถึงสาระ ทางทัศนะธาตุ ที่แสดงตัวอยู่ คือ แสง ระนาบ จังหวะ เส้น มิติ พื้นผิว สภาพของวัตถุ และองค์ประกอบทั้งมวลเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน”
ชมผลงาน 5 ARTISTS CONFLUX กันได้วันนี้ถึง 29 มีนาคม 2563 (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และหากไม่สะดวกไปชมที่หอศิลป์ ดูทาง https://youtu.be/k0oyfNPsBqM

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน