เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ 35 มิลลิลิตร ให้กับนิสิตใช้ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมมส พร้อมผู้บริหารมอบเจลแอลกอฮอล์ 35 มิลลิลิตร จำนวน 6,000 หลอด ให้กับนิสิตในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสารรถสาธารณะ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  และข้อควรปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีเดินทางโดยรถประจำทาง เพื่อให้นิสิตได้ป้องกันตัวเองให้ปลอดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งคนในครอบครัว

รศ.ดร.ประยุกต์กล่าวว่า มมส ห่วงใยนิสิตที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถสาธารณะ จึงสนับสนุนงบประมาณของมมส ให้กับ คณะเภสัชศาสตร์ ในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ 35 มิลลิลิตร 6,000 หลอด ที่มีส่วนผสมของเอทานอล กลีเซอรีน คาร์โบพอล 940 เพื่อตอบรับนโยบายเฝ้าระวังการระบาดของของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 นิสิตสามารถนำบัตรนิสิตมาลงทะเบียนรับเจล คนละ 1 หลอด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน